Dansk 5o5-jolle-klub

Lånejolle

Man kan få muligheden for at låne en 505-klassen i et år!

Tilbuddet er en unik mulighed for at prøve kræfter med en 505-jolle uden at investere i en jolle selv. Den er derfor til dem, der overvejer at begynde at sejle i en high performance to-mands jolle.

505-klubjollen udlånes til en fast besætning for et år ad gangen, så der kan opnås et godt kendskab til jollen. Udgifter til den daglige drift afholdes af låner, derudover betales et beløb på 2000 kr til klubben, der står for forsikring. Jollen skal som minimun deltage i DM og et stævne til eller forårstræningslejren.

Alle har mulighed for at komme i betragtning for at låne jollen, det eneste 505-klubbens bestyrelse vurderer, er erfaring i forhold til mulig succes i håndtering af jollen. Lånerne kan for eksempel være kølbådssejlere, der vil afprøve jollesejlads, unge/gamle sejlere med erfaring fra andre joller, eller sejlere der har holdt et par års pause og gerne vil i gang igen. Mange i klassen har held med familiebesætninger, f.eks. mor/far-datter/søn og brødre.

I 505-klubben er der stor tradition for at hjælpe hinanden, og vi vil virkelig gerne hjælpe jer til at holde en stejl indlæringskurve i jollen. 505-klubben hjælper med at få den transporteret til de nye låneres hjemhavn.

Klubjollen er en lettere brugt jolle, velfungerende og med de fleste moderne trimmuligheder. Den er i fornuftig stand, og vil ikke være begrænsningen på kapsejladsbanen for en ny besætning i 505 klassen. Jollen deltog i VM i Kiel og gennemførte samtlige sejladser i til tider ret kraftig vind.

505 jollen er en let og hurtig high performance to-personers jolle at komme i gang med at sejle og den er samtidig en af de mest komplekse joller at sejle på højt niveau. Det er meget få bådtyper, der kan siges at sejle ligeså godt som en 505, og kapsejladsniveauet er et af de højeste, der opleves udenfor de olympiske klasser. Samtidigt er der et bredt felt på alle niveauer.

Interesserede kan kontakte Michael Wonterghem på mail: mw(at)rts.dk eller tlf: 26 27 56 59 eller en anden fra 505-klubbens bestyrelse.

Har du bare lyst til en prøvetur, er du også meget velkommen til at kontakte os. Der ligger for tiden både i Ålborg, Holbæk og Hellerup.